Betingelser, Billetkøb - v1.00

Den ansvarlige for GC Sommerlejren (herefter Sommerlejren) gør opmærksom på at det påligger billetkøber, inden køb, at:

Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.
Kontrollere, at Sommerlejren er køber bekendt.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.
Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Erstatning af bortkomne billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Sommerlejren og få dem fremsendt igen - gebyr kan forekomme.

Kopi og Videresalg af billet(ter)

Hver købte billet har sin eget unikke nummer, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Sommerlejrens tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt sidestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Sommerlejren gør opmærksom på, at det er først ankomne billetindehaver, som opnår adgang.
Videresalg af billet er ikke tilladt af hensyn til deltagerlister. Hvis man er forhindret i at deltage i et arrangement, kan man kontakte Videresalg af billet til sommerlejren er ikke tilladt af hensyn til deltagerlister. Hvis man er forhindret i at deltage i selve sommerlejren gives besked på sommerlejr@giftedchildren.dk, så man kan blive slettet fra deltagerlisten. Da tilmelding og betaling er bindende, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at få sit deltagergebyr til sommerlejren refunderet.

Hvis man har købt billet til et særskilt arrangement eller aktivitet med deltagerbetaling på sommerlejren, er det muligt, såfremt man er forhindret i at deltage, at videresælge sin billet til den pågældende aktivitet. Der vil være sedler til dette formål tilgængelige på infotavlerne under sommerlejren.

Ændring af dato for arrangement

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato inden for 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Sommerlejren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement".

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Sommerlejren godtgøre billet(ten)s pris - gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke. Billetten refunderes kun af Sommerlejren.

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Sommerlejren – sommerlejr@giftedchildren.dk.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Betaling

Vi tilbyder flere mulige betalingsmetoder. Den mest sikre, og den betalingsform vi anbefaler alle kunder, er at betale med et betalingskort. Vi accepterer følgende korttyper:

Sælgers (Sommerlejrens) ansvar

Det er alene Sælgerens (sommerlejrens) ansvar at et "salg"(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælgeren (sommerlejren) for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Sælgeren(sommerlejren) går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Sælgers (Sommerlejrens) ret til løbende at sende e-mails

Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar at udsende orienterende e-mails vedrørende et arrangement som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som "SPAM" fra Sommerlejren. Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor Sommerlejren ikke alene sender orienterende e-mails skal sådanne klager sendes til Sommerlejren.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.